Sabtu 04 Februari 2023 keluarga besar SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan telah kedatangan saudara sesama AUM yakni SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Rombongan yang dipimpin oleh kepala sekolah bapak Alif Agus Sutrisna, S.Pd beserta 45 ustadz/ustadzah dan karyawan SD Muhammadiyah PK Boyolali diterima langsung kehadirannya oleh Dr. H. M. Tohirin,S.Ag,M.Ag selaku ketua komite SD Muhammadiyah Inovatif sekaligus ketua Majlis Dikdasmen PDM Kabupaten Magelang dan bapak Suhardi,S.Pd selaku ketua Majlis Dikdasmen PCM Mertoyudan serta kepala sekolah bapak Samsul Hudha S.Pd.I dan ustadz/ ustadzah SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan.

Rombongan SD Muhammadiiyah PK Boyolali tiba di SD Inovatif pada pukul 09.00 langsung disambut oleh ustadz/ ustadzah lalu diarahkan untuk mengisi buku tamu secara online melalui barcode. Ustadz/ ustadzah yang sudah mengisi buku tamu diantarkan menuju ruang aula SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan untuk mengikuti acara. Acara yang cukup singkat ini di isi dengan saling tukar ilmu dalam mengembangkan mutu sekolah. Beberapa ustadz/ ustadzah dari masing-masing SD saling berdiskusi untuk bertukar ilmu yang ada di intansi masing-masing. Terlihat jelas semangat dan antusias mereka dalam bertukar ilmu.

Saat menyampaikan sambutannya kepala SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar SD Muhammadiyah PK Boyolali yang telah berkenan bersilaturahim ke SD Inovatif.  Harapannya dengan kunjungan ini akan saling memerikan dukungan dalam mengembangkan AUM yang lebih maju. Setelah menyampaian sambutan kepala sekolah SD Inovatif juga menyampaikan selayang pandang tentang SD Inovatif sebagai wujud pengenalan antar AUM beliau juga berpesan untuk bersama-sama berjuang dan berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadilah pencipta sejarah yang baik bukan semata mata penikmat sejarah.

Dr. H. M. Tohirin selaku ketua komite sekolah sekaligus ketua Majlis Dikdasmen PDM Kabupaten Magelang dalam sambutannya berpesan kepada setiap sekolah untuk membangun mimpi harapan dalam mengembangkan sekolah dan juga untuk menitikberatkan pada aspek moral dan teknologi. Acara ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan foto bersama sebagai wujud kekeluargaan dalam berjuang membesarkan AUM walaupun beda daerah.

Penulis : Ustadzah Nia Saputri, S.Pd