Tadabbur on Gadget Edisi 13 – Matahari yang Menakjubkan

Matahari merupakan sumber kehidupan sumber energi utama untuk kehidupan manusia. Cahaya matahari bermanfaat anatara lain untuk penerangan dunia, fotosintesis sumber bahan makanan, mengeringkan cucian dan menghangatkan tubuh. Matahari ini disebutkan dalam Alquran surat...

Tadabbur on Gadget Edisi 11 – Sains dalam Al-Qur’an

Sains dalam arti umum adalah pengetahuan. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan  dengan sains dan  ilmuwan. Al-Qur'an selalu menganjurkan  manusia untuk menggunakan akal sehatnya untuk memerangi mukjizat dan mendorong mereka untuk memperluas ilmunya....